BRYNSÅGEN

I trakten av byn Ryggskog väster om Los har lerskiffer brutits sedan mitten av 1800-talet. Skiffern är tät och mycket finkornig och har särskilt goda brynegenskaper. Skifferbrytningen i Ryggskog skedde i flera mindre dagbrott, och från början tillverkades brynen för hand till husbehov på gårdarna i trakten. Handsågningen fortsatte man med under lång tid, även sedan efterfrågan hade ökat och en tillverkning för avsalu satts igång. På 1880-talet byggde Hans Gustav Borg den första vattendrivna brynsågen vid Österhocklan, ett biflöde till Voxnan.
Brynsågen vid Österhocklan vidare av sönerna Herman och Karl. Herman sågade och Karl hyvlade för hand. Först på 1930-talet började man driva även hyveln med vattenkraft. År 1940 byggde Herman Borg den nuvarande brynsågen och den gamla sågen revs. Såg- och hyvelramar och annat användbart material togs tillvara och flyttades över till det nya såghuset. Den maskinella utrustningen med hyvelbord och såg är bevarad. Under 1900-talet byggdes ytterligare brynsågar, vid Karlsmyr under namnet Åke Borgs brynfabrik. I mitten av 1970-talet flyttades Åke Borgs brynfabrik till Rävmyra, med modern maskinell utrustning. Från och med nu skedde sågnigen elektriskt.Idag tillverkas ”Loosbrynen” av far och son, Dick och Conny Persson, och finns till försäljning runt om i landet, bland annat i Loos Koboltgruvas souvenirshop.

Brynsågen i Los förvaltas sedan 2017 av Loosgrufvans förening.

För bokning av en guidad tur i brynsågen ring 0657-105 33 eller mejla kontakta@loosgruvan.se