Projekt Gruvan i Fokus

20Loosgruvan i fokus – ett projekt genom Leader Hälsingebygden och Jordbruksverket under 2017-22 med start oktober 2017.

Syftet med projektet är att stärka lokalsamhället i Los genom att dels utveckla Loos Koboltgruva i sig och dels utveckla samarbeten för att stärka besöksnäringen och tillgängliggöra kunskap om kulturarvet Los Koboltgruva, Sveriges äldsta koboltgruva.
Målet med projektet är att bygga upp en stånggång, bygga ett barnområde, pumpa upp och undersöka möjligheterna att öppna upp nya schakt för besökare, ta fram turistiska paket i samarbete med andra aktörer, ta fram en film om gruvan och arbeta fram en ny och flera olika typer av guidningar på Loos Koboltgruva, Brynsågen och Sophiendal.

Projektet har en budget på 1 492 201 kr.

 

För mer information kontakta projektledare Robert Fors  072-219 18 99 eller 0657-105 33